word fan

Wat is: Wow & Flutter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wow & Flutter

Gelijkloopschommelingen die toonhoogte-schommelingen en een zekere ruwheid van de klank tot gevolg hebben. (info: Blaupunkt)