word fan

Wat is: aktivKat

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aktivKat

Filtert alle dampen in de oven. Zo worden onaangename geurtjes beperkt en vetafzetting op het keukenmeubilair vermeden. (info: Siemens)

Lexicon A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9