word fan

Lexicon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
J2ME
Java 2 Micro Edition.
Jank
Jank ontstaat doordat de toonhoogte van de weergegeven muziek in hetzelfde ritme toe- en afneemt. Het resultaat is een jankend geluid.
Java-technologie
Dit is een op open standaarden gebaseerde computertaal die een universeel platform biedt voor schaalbare computing. Het gaat ervan uit dat dezelfde software zou moeten lopen op verschillende soorten computers, gadgets en toestellen.
Jet Search X35
In SLP-modus is het mogelijk om beelden te zoeken met 35-voudige snelheid (3x sneller dan in LP-modus) (Bron: Panasonic).
Jetsysteem met Direct Spray
Het wasgoed wordt continu besproeid voor een perfect wasresultaat met minimale verbruikswaarden.
Jitter
Een storing die zorgt voor een slechtere weergave van het geluid en zelfs kan lijden tot drop-outs. De oorzaak is het mislopen van het kloksignaal en de digitale signaalstroom.
Jog & Shuttle
Draaiknoppen bij videorecorders met de mogelijkheid opnamen zowel vooruit als achteruit met verschillende snelheden of beeld-voor-beeld weer te geven.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9